Framtidens verktyg för att hantera
armeringsinformation enkelt


 • Dela information via webben
  Dela armeringsinformation i realtid mellan olika
  projektaktörer

  Projekten i QR delas enkelt mellan konstruktör, entreprenör och leverantör
  som alltid har tillgång till den senaste armeringsinformation i realtid. Skapa
  kommentarer och bifoga filer som delas i projektet.

 • Impact Reinforcement
  QR + Impact Reinforcement

  Hantera dina armeirngsförteckningar med QR och Impact Reinforcement.

  - Konstruktör, arbetsplast och leverantör jobbar alltid med samma förteckning
  - Ökad processkontroll; Behörigheter och status styr vem som får göra vad
  - Mer lättillgänglig och alltid uppdaterad information

 • Integrera med BIM och Tekla Structures
  QRs öppna API möjliggör integrering mellan QR och andra IT-verktyg

  Utveckla integrationer mellan QR och andra mjukvaror för att utväxla önskad
  information mellan QRs databas och andra program. QR är integreras med
  Tekla Structures genom tilläggsprogrammet ”QR for Tekla Structures”.